Customer Care-9803159599

RECENT PRODUCT

Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
Arjun Chal Powder-200gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
300.00
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Black Rice-1kg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
300.00 280.00
7%
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
Bojho-500gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
400.00
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Chai Seed-500gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
700.00 650.00
7%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Dry Amala-500gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
400.00
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Dry Ginger-500gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
400.00

RATED PRODUCT

Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
Arjun Chal Powder-200gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
300.00
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Beans-1kg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
250.00 240.00
4%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Bitter Gourd Pickle-400gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
160.00 150.00
6%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Black Rice-1kg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
300.00 280.00
7%
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
Bojho-500gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
400.00
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Chai Seed-500gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
700.00 650.00
7%

BEST SELLING PRODUCT

Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
Arjun Chal Powder-200gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Add to compare
300.00
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Black Rice-1kg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
300.00 280.00
7%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
karela Chana Dry-150gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
200.00
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Local Honey-1kg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
1,000.00 900.00
10%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Chai Seed-500gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
700.00 650.00
7%
Best Product
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Reetha-1kg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
300.00

RANDOM SELL ITEM

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Black Rice-1kg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
300.00 280.00
7%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Local Honey-1kg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
1,000.00 900.00
10%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Chai Seed-500gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
700.00 650.00
7%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Local Ghee-1Ltr
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
1,200.00 1,100.00
8%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Beans-1kg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
250.00 240.00
4%
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Bitter Gourd Pickle-400gm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
160.00 150.00
6%

FEATURED PRODUCT

Blog

स्कुस एक फाइदा अनेक जानिराखौ ती फाइदा

नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । सस्तो, ...
Blog

True Potato Seed (TPS)-आलु खेति प्रबिधि:

True Potato Seed (TPS)-आलु खेति प्रबिधि: परिचय:हाम्रो देशको मध्य तथा उच्च पहाडी भेकमा आलु ...
Blog

कन्ये च्याउको परिचय र महत्व जानिराखौ

कन्ये च्याउको परिचय र महत्व जानिराखौ च्याउ एक कसिमिको हरतिकण नभएको ढुसी हो। जङ्गली र ...
Blog

धानबालीका फडके कीराहरु (Rice Hoppers)

धानबालीका फडके कीराहरु (Rice Hoppers) धानबालीमा लाग्ने फड्के कीराहरु अत्यन्तै हानिकारक ...
Chiran Foods
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0